Atlas květin | Celkem atlas obsahuje přes 7 tisíc určených květin vč. fotografií.

S poděkováním za konzultace
Ing. Blance Kocourkové, CSc., z Ústavu pěstování, šlechtění rostlin a rostlinolékařství, Agronomické fakulty, Mendelovy university v Brně.

Použitá literatura


Alexejev. B. D.: Zajímavosti ze světa rostlin, SZN, Praha, 1990, 1.

Alibertis Antonis: Fleurs sauvages de Crete, Mystis editions, ?datum vydání, koupeno 2017
Alibertis Antonis: Plantes médicinales, aromatiques et comestibles de Crete, Mystis editions, ?datum vydání, koupeno 2017
Arend J. van der Horst and Bader Jan: Tulipány, 1999
Blečić Vilotije: Riznica znanja za mlade Biljno carstvo, Beograd, 1980
Blovský Jaroslav, Gratias Jan, Ježek Zdeněk: Pěstujeme tilandsie, Brázda, Praha, 2001, 1.
Böhm Čestmír: Okrasné listnáče našich zahrad, SZN, Praha, 1985
Böhm Čestmír: Skalničky a skalky, Práce, Praha, 1981, 3.
Böhm Čestmír: Skalničky našich zahrad, SZN, Praha, 1980, 1.
Brabenec Miroslav: Pestovanie liečivých rastlín na malých plochách, Svépomoc, 1981
Clauser Marina: Les fleurs de Crete, Bonechi, 1999
Csapody Ostván, Csapody Vera, Jávorka Sándor: Rastliny lesov a lúk, Príroda, Bratislava, 1983
Červenka Martin, Cigánová Katarína: Klíč k určování dřevin podle pupenů a větviček, SPN, 1976, 2.
Deyl Miloš, Hísek Květoslav: Naše Květiny, Academia, Praha, 2003, 3.
Dostál Josef: Nová květena ČSSR 1, Academia, Praha,1989
Dostál Josef: Nová květena ČSSR 2, Academia, Praha,1989
Dostál Josef: Klíč k úplné květeně ČSR, Academia, Praha,1954
Faustus Luděk, Polívka František: Botanický klíč, SPN, Praha, 1975, 20.
Finkenzeller Xaver: Rostliny Alp, Academia, Praha, 2007, 1.
Foggi Bruno: Fleurs des Canaries, Bonechi,Firenze, 2000
Gratias Jan, Rudolf Šubík: Sukulenty jako bonsaje Brázda Praha 1999 1.
Haager Jiří a kol.: Kapesní atlas pěstovaných exotických rostlin, SPN, Praha, 1982, 2.
Haager Jiří: Pokojové rostliny, Brázda, Praha, 1992, 1.
Hejný Slavomil, Slavík Bohumil, Hrouda Lubomír, Skalický Vladimír: Květena 2, Academia, Praha, 2003, 2.
Hejný Slavomil, Slavík Bohumil, Kirschner Jan, Křísa Bohdan: Květena 3, Academia, Praha, 1992
Hejný Slavomil, Slavík Bohumil, Chrtek Jindřich, Tomšovic Pavel, Kovanda Miloslav: Květena 1, Academia, Praha, 1997, 2.
Hewitt Terry: Průvodce od A do Z Kaktusy a sukulenty, Dorling kindersley, Svan, Brno, 1996
Hieke Karel: Pelargónie, Tisková, ediční a propagační služba, Praha, 1969, 1.
Hieke Karel: Pokojové rostliny AZN, Praha, 1986, 2.
Holzbecher Josef, Koblížek Jaroslav, Otruba Ivar: Skalničky, Academia, Praha 1982, 1.
Horáček Petr: Encyklopedie listnatých stromů a keřů, Computer Press, Brno, 2007, 2.
Hron František, Zejbrlík Otakar: Kapesní atlas, Rostliny luk, pastvin, vod a bažin, SPN, Praha, 1983, 2.
Hron František, Zejbrlík Otakar: Kapesní atlas, Rostliny polí a zahrad, SPN, Praha, 1974, 1.
Hron František, Zejbrlík Otakar: Kapesní atlas, Rostliny strání, skal, křovin a lesů, SPN, Praha, 1987, 1.
Hrudová Eva, Víchová Jana: Ochrana zeleniny a ovoce před chorobami a škůdci, TeMi CZ, 2009
Janča Jiří, Josef A. Zentrich: 1. Herbář léčivých rostlin, Eminent, Praha, 1994, 1.
Janča Jiří, Josef A. Zentrich: 2. Herbář léčivých rostlin, Eminent, Praha, 1995, 1.
Janča Jiří, Josef A. Zentrich: 3. Herbář léčivých rostlin, Eminent, Praha, 1995, 1.
Janča Jiří, Josef A. Zentrich: 4. Herbář léčivých rostlin, Eminent, Praha, 1996, 1.
Janča Jiří, Josef A. Zentrich: 5. Herbář léčivých rostlin, Eminent, Praha, 1997, 1.
Janča Jiří, Josef A. Zentrich: 6. Herbář léčivých rostlin, Eminent, Praha, 1998, 1.
Janča Jiří, Josef A. Zentrich: 7. Herbář léčivých rostlin, Eminent, Praha, 1999, 1.
Ježek Zdeněk, Kunte Libor: Encyklopedie Sukulenty, Rebo Productions, Praha, 2005, 1.
Ježek Zdeněk: Na lovu mexických orchidejí, Květen, Brno, 1996, 1.
Jirásek František, Krištof A.: Jak pěstovat, ošetřovat, aranžovat orchideje, Krajská org. pro techn. rozvoj v MH a MS Jihomoravského kraje datum ?
Jirásek František: Květiny našich domovů, SZN, Praha, 1973, 3.
Jirásek Václav, Procházka František: Rostliny známé neznámé, Albatros, Praha, 1985, 2.
Kasparová Hana, Vaněk Vlastimil: Letničky a dvouletky, SZN, Praha, 1978
Kolář Jan: Biologické hodiny rostlin, Academia, 2006 1.
Kotek František, Nejtr Alfréd, Vaněk Vlastimil,: Skalka ozdoba zahrady, SZN, Praha, 1971, 1.
Kott L., Moravec J.: Pěstování a použití méně známých zelenin, SZN, Praha, 1989, 1.
Krejča J., Kalábová A.: Skalničky, Príroda, Bratislava, 1982
Kresánek Jaroslav, Krejča Jindřich: Atlas liečivých rastlín a lesných plodov, Osveta, Martin, 1988, 3.
Krüsmann Gerd: Evropské dřeviny, SZN, Praha, 1968
Kubát Karel: Klíč ke květeně České republiky, Academia, Praha, 2002, 1.
Kučera J. et Váňa J. 2003 Seznam a Červený seznam mechorostů České republiky
Kuča Pavel, Májsky Jozef, Kopeček František, Jongepierová Ivana, Chránená krajinná oblasť Biele, Bílé Karpaty, Ekológia, Bratislava, 1992, 1.
Kulišan Alois J.: Domácí zahrady a zahrádky, Zemědělské knihkupectví, Praha, 1916
Kunte Libor: Encyklopedie kaktusů, Rebo Productions, 2003, 1.
Kutina Josef a kol.: Encyklopedie pro zahrádkáře 1., SZN, Praha, 1983, 2.
Kutina Josef a kol.: Encyklopedie pro zahrádkáře 2., SZN, Praha, 1984 1.
Kutina Josef a kol.: Pomologický atlas 1., Brázda, Praha, 1991, 2.
Lacina Jan, Štolfa Vojtěch: Květnice a příroda Tišnovska, Sursun, Tišnov, 1999, 1.
Linc Stanislav: Technika sběru, Avicenum, Praha, 1990
Martinovský Jan a kol.: Naše rostliny Klíč k určování, SZN, Praha, 1959, 1.
Martinovský Jan, Pozděna Miloš: Klíč k určování stromů a keřů, SPN, Praha, 1983, 1.
Mathioli Petr Ondřej: Herbář aneb Bylinář, B. Kočí, Praha, 1924-1928
Mendel Gregor: Pokusy s hybridy rostlin, Expodata-Didot, Brno, 2008
Mladá Jarmila, Procházka František: Atlas cizokrajných rostlin, SZN Praha, 1987, 1.
Mölzer Vladimír: Moderní zahrada, SZN, Praha, 1976 1.
Němec B.: Duše rostlin, Československý čtenář, 1937
Novák František A.: Horské rostliny, nakreslil Karel Svolinský, Academia, Praha, 1963, 3.
Novák Jan.: Jedovaté rostliny kolem nás, Grada, Praha, 2007, 3.
Nowak Bernd, Schulz Bettina.: Tropické plody, Knižní klub, Praha, 2006, 2.
Papiomitoglou Vanghélis: Fleurs sauvages de Crete, Mediterraneo Editions, 2006
Petrbok Jaroslav, Neruda Josef: Poznáš je, když kvetou?, SNDK, 1951 1.
Pérez J. A. R.: Flowers in the canary islands, Everest, Spain, 1990
Pieniažek S. A.: Cestopis ovocnáře, SZN, Praha, 1967, 1.
Pilát Albert, Ušák Otto: Atlas rostlin, SPN, Praha, 1974, 4.
Pilát Albert: Atlas alpínek Academia, Praha 1973
Pilát Albert:Listnaté stromy a keře našich zahrad a parků, SZN, Praha, 1953, 1.
Pokorný Jaromír, Matoušová Vlasta, Konečná Milena: Stromy, Adventinum, Praha, 2003, 2.
Polívka František: Klíč k určování rostlin, Promberger, Olomouc 1943 19.
Polívka František: Užitkové a pamětihodné rostliny cizích zemí, Promberger, Olomouc 1908
Potůček Oldřich, Čačko Lubor: Všechno o orchidejích, Slovart, Praha, 1996
Procházka František, Velísek Václav: Orchideje naší přírody, Academia, Praha 1983, 1.
Rabštejnek Otomar, Poruba Miroslav: Lesní rostliny ve fotografii, SZN, Praha, 1983
Regal Vladimír, Šindelářová Jaroslava, Atlas nejdůležitějších trav, SZN 1970
Rittershausen Wilma, Oakey, Gill a David, Sutherland Neil: Pěstování Aranžování Orchideje, Nakladatelský dům OP, Praha, 1995, 1.
Rubcov V. G. Beneš Karel: Zelená lékárna, Lidové nakladatelství, Praha 1981, I.
Růžičková Gabriela a kol.: Léčivé a kořeninové rostliny z čeledi miříkovité, Olomouc 2012
Říha Jan-Šubík Rudolf: Encyklopedie kaktusů, Brázda, Praha, 1992
Schönfelderovi P. a I.: Květena Kanárských ostrovů, Academia, 2002
Slavík Bohumil, Chrtek Jindřich jun., Štěpánková Jitka: Květena 6, Academia, Praha, 2000, 1.
Slavík Bohumil, Chrtek Jindřich jun., Tomšovic Pavel: Květena 5, Academia, Praha, 1997, 1.
Slavík Bohumil, Smejkal Miroslav, Dvořáková Marie, Grulich Vít: Květena 4, Academia, Praha, 1995
Slavík Bohumil, Štěpánková Jitka, Štěpánek Jan: Květena 7, Academia, Praha, 2004, 1.
Soják Jiří: Rostliny našich hor, SPN, Praha, 1983, 1.
Sterry Paul: Fauna a flora Středomoří, Svojtka&Co., Praha, 2006, 1.
Svrček Mirko a kol.: Klíč k určování bezcévných rostlin SPN Praha 1976
Studnička Miloslav: Masožravé rostliny, Academia, Praha, 2006, 1.
Svrček Mirko a kol.: Klíč k určování bezcévných rostlin SPN Praha 1976
Šamla Jiří: Citrusy od A do Z 2., Edice citrusář, Brno, 1991, 1.
Šamla Jiří: Subtropy, Knižnice brněnského citrusáře, Brno, 1988, 1.
Šebánek Jiří: Harmonie v rostlinách O botanické škole Rudolfa Dostála, Academia, Praha, 2004, 1.
Štěpánková Jitka, Chrtek Jindřich jun., Kaplan Zdeněk: Květena 8, Academia, Praha, 2010, 1.
Thoma Erwin: Tajná řeč stromů,Helbich, 2014, 2.
Thurzová Ĺ. Kresánek J., Š. Mareček, K Mika: Malý atlas liečivých rastlín Osveta Martin, 1984 8.
Truhlář Jiří: Školní lesní podnik Křtiny, Moravské tiskařské závody 1974
Tykač a kol.: Květinářství, SZN, Praha, 1980
Valíček Pavel a kol.: Užitkové rostliny plodů a subtropů, Academia, 2002, 2.
Vaněk Josef: Lidová pomologie VII., Druhá stovka jablek-novinky, NZL, Chrudim, 1940
Vaněk Josef: Ošetřování a řez zákrskových stromů ovocných, NZL, Chrudim, 1938, 3.
Vaněk Josef: Čs. Lidová pomologie IX., Druhá stovka chorob a škůdců, NZL, Chrudim, 1946
Vaněk Vlastimil a kol.: Mečíky, SZN, Praha, 1975, 1.
Vaněk Vlastimil, Böhm Čestmír: Okrasné dřeviny, SZN, Praha, 1981
Vaněk Vlastimil, Severa František: Rok v zahradě, Artia, Praha, 1971
Vaněk Vlastimil, Stodola Jiří: Vodní a vlhkomilné rostliny, SZN, Praha, 1987, 1.
Vaněk Vlastimil, Václavík Jiří: Cibulnaté a hlíznaté rostliny, SZN, Praha, 1979
Vaněk Vlastimil, Vaňková Jana: Trvalky, SZN, Praha, 1982
Večeřa a kol.: Růže, SZN, Praha, 1967, 1.
Vosátka Mirko: Patenty přírody, Toužimský a Moravec Praha 1944
Votruba Rudolf: Skleníkové rostliny k řezu, SZN, Praha 1980, I.
Zelený Václav: Rostliny Středozemí, Academia, Praha, 2012

Sborník československé akademie zemědělské. Ročník I., Praha 1926. O určování sort druhů rodu Prunus. Studie o významu doby setí kříženců pšenice ozimé a jarní
Studie o přeměně ozimů v jařiny. Lidové léčení chorob zvířecích na Hané.
Sborník československé akademie zemědělské. Ročník X., Praha 1935. Pokusné pěstování soje. Možnosti pěstování nahého (nepluchatého) ječmene.
O jodu v československých půdách. Početnost vrhů prasat. Pokus o novou interpretaci produkčních a růstových zákonů rostlinných....
Studie o halloysitu z Michalovců v Československu. Brno 1949
Českomoravský svaz pro hospodaření obilím. Ausweis Für die Wirtschaftsjahre 1939/40 až 1941/42
Kam jde a jak pracuje moravské zemědělské družstevnictví. Novina, Brno 1934


Vyhledávání v atlasu květin
Zadejte slovo latinského nebo českého názvu (i jeho část):
latinsky:
česky:


      Návštěvníků celkem: TOPlist
Copyright © 2000-2024 Iva Jelínková, All Rights Reserved